20 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 gelden hogere leefloonbedragen ten gevolge van de toepassing van het wettelijk mechanisme voor de welvaartsaanpassing. Het leefloonbedrag van de categorieën ´alleenstaande´ en ´samenwonende´ werd nog op 1 juli 2019 gewijzigd. De vorige verhoging van de categorie ´persoon met gezinslast´ dateert van 1 september 2018. 

Het maandelijks leefloon bedraagt vanaf 1 januari 2020:

  • 626,74 euro voor een samenwonende persoon
  • 940,11 euro voor een alleenstaande persoon
  • 1.270,51 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging:

  • Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men ´stabiele en toereikende bestaansmiddelen´ heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat is nu dus 1.524,61 euro.

Op de website www.vreemdelingenrecht.be is dit bedrag al aangepast op alle betrokken webpagina's over gezinshereniging.