9 maart 2020

Sinds 1 maart 2020 gelden hogere leefloonbedragen ten gevolge van de indexering. De vorige verhoging van de leefloonbedragen dateert van 1 januari 2020.

Het maandelijks leefloon bedraagt vanaf 1 maart 2020:

 • 639,27 euro voor een samenwonende persoon
 • 958,91 euro voor een alleenstaande persoon
 • 1.295,91 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging:

 • Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men “stabiele en toereikende bestaansmiddelen” heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat is nu dus 1.555,09 euro. Sindsdien is het leefloon nog verhoogd, de laatste keer sinds 1-01-2021, waardoor nu 1.596,88 euro bestaansmiddelen volstaan voor sommige vormen van gezinshereniging.

Op de website www.vreemdelingenrecht.be is dit bedrag al aangepast op alle betrokken webpagina's over gezinshereniging. Op sommige andere websites staan nog de oude bedragen. Toch zullen de nieuwe bedragen al worden toegepast.

Overzicht te bewijzen bedragen voor gezinshereniging met voorwaarde van “stabiele en toereikende bestaansmiddelen”

 • vanaf 1-3-2020: 1.555,09 euro
 • vanaf 1-1-2020: 1.524,61 euro
 • vanaf 1-9-2018: 1.505,78 euro
 • vanaf 1-7-2018: 1.476,32 euro
 • vanaf 1-9-2017: 1.428,32 euro
 • vanaf 1-7-2017: 1.415,58 euro
 • vanaf 1-6-2016: 1.387,83 euro
 • vanaf 1-4-2016: 1.360,62 euro
 • vanaf 1-9-2015: 1.333,94 euro