4 september 2017

Sinds 1 september 2017 gelden hogere leefloonbedragen ten gevolge van de indexering. De vorige verhoging dateert van 1 juni 2017.

Het maandelijks leefloon bedraagt voortaan:

  • 593,13 euro voor een samenwonende persoon
  • 892,70 euro voor een alleenstaande persoon
  • 1.190,27 euro voor een persoon die samenwoont met een gezin ten laste

De verhoging van het leefloon heeft onder meer gevolgen voor het recht op gezinshereniging:

  • Soms is het voor gezinshereniging een voorwaarde dat men “stabiele en toereikende bestaansmiddelen” heeft. Een inkomen van 120% van het leefloon voor persoon met gezin ten laste volstaat hiervoor. Dat is sinds 1-09-2017 dus 1.428,32 euro. Sinds 1-03-2020 is het leefloon weer verhoogd, waardoor nu 1.555,09 euro bestaansmiddelen volstaan voor sommige vormen van gezinshereniging.
  • Op de website www.vreemdelingenrecht.be is dit bedrag al aangepast op alle betrokken webpagina's over gezinshereniging. Op sommige andere websites staan nog de oude bedragen. Toch zullen de nieuwe bedragen al worden toegepast.