12 mei 2014

Een Koninklijk Besluit van 24 april 2014 legde opnieuw een lijst van ‘veilige herkomstlanden’ vast. De lijst is dezelfde als de voorbije jaren: Albanië, Bosnië-Herzegovina, FYROM (Macedonië), India, Kosovo, Montenegro en Servië.

Asielzoekers die afkomstig zijn van deze landen hebben een zwaardere bewijslast, en een snellere behandeling van hun asielaanvraag (in principe 15 dagen). 

Naast België zijn er in Europa nog landen die een ‘veilige landenlijst’ hanteren. Maar geen enkele lijst is identiek aan een andere. Vluchtelingenwerk Vlaanderen wijst erop dat sommige asielzoekers uit de Belgische lijst van ‘veilige herkomstlanden’ deel uitmaken van etnische minderheden, zoals de Roma’s. Deze bevolkingsgroep heeft te kampen met herhaaldelijke discriminaties en schendingen van basisrechten.

 

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen