28 september 2013

Op 1 oktober 2013 starten de OCMW’s met Mediprima. De POD Maatschappelijke Integratie levert pedagogisch materiaal en modeldocumenten om dat mogelijk te maken. Verpleeginstellingen starten op 1 januari 2014.

MediPrima is het computersysteem  om de beslissingen tot tenlasteneming van de medische hulp door de OCMW’s te beheren.
In een eerste fase worden alleen de facturen van de verzorgingsinstellingen beheerd voor de patiënten die OCMW-steun krijgen en niet verzekerd noch verzekerbaar zijn. Het zijn vooral mensen zonder wettig verblijf, mensen met een ontvankelijke 9ter-aanvraag en asielzoekers in een LOI.

Timing

 • Vanaf 1 oktober 2013 slaan de OCMW’s hun beslissingen op in MediPrima. Vanaf dan kan de verpleeginstelling ze raadplegen.
 • Vanaf 1 januari 2014 kunnen alle verpleeginstellingen de prestaties van de gebruikers van fase 1 factureren in het nieuwe systeem.

Modeldocumenten
De POD MI beveelt aan dat alle diensten met dezelfde modeldocumenten werken.

 • Verbindingsfiche: vertrouwelijk verwijsformulier
  Met dit document geeft het ziekenhuis algemene gegevens aan het OCMW. Het document wordt gebruikt wanneer de zorg niet dringend is en de persoon eerst naar het OCMW kan gaan.
 • Fiche sociaal onderzoek:  in geval van dringende zorg/opname.
  Met dit document geeft het ziekenhuis gegevens van het eigen sociaal onderzoek aan het OCMW. Dat kan erop voortwerken. Het document wordt gebruikt wanneer de persoon niet eerst naar het OCMW kan gaan.
 • Formulier inzake tenlastneming medische kosten
  Dit document geeft het OCMW aan voor een behoeftige persoon die geen enkel officieel document heeft waarop zijn inschrijvingsnummer sociale zekerheid (INSZ) staat. Zonder INSZ kan de zorgverstrekker de gegevensbank niet consulteren. Dit modeldocument vangt dat op. Het document bevat verder geen informatie over de genomen OCMW-beslissing.
 • Attest dringende medische hulp 
  De zorgverstrekker moet dit document gebruiken bij medische hulp voor wie  onwettig in België verblijft.

>> Bekijk de extra info van de POD MI

>> Lees meer over Mediprima

Bericht van Kruispunt Migratie-Integratie