12 maart 2014

Op 11 maart is het boek 'Migratiemaatschappij' voorgesteld met twee panelgesprekken in het Vlaams Parlement. In dat boek laat het Kruispunt Migratie-Integratie 20 experts aan het woord over de toekomst: hoe gaan we samenleven in die diversiteit?

Algemeen directeur Fons Ravijts toonde zich in zijn inleiding “verbaasd over de verbazing” die de recente cijfers uit de Lokale Integratiemonitor teweegbrachten. “Het is opvallend hoe mensen nog moeten wennen aan de veranderende samenleving.”

Eerste panel

Wat doet migratie dan met die samenleving? Dat was het onderwerp van het eerste panelgesprek, gemodereerd door Guy Poppe. Eric De Jonge (bon vzw), Dirk Geldof (socioloog, docent), Jos Jacobs (Odice vzw) en Gunther Van Neste (HvN Brussel) gingen in gesprek over vragen als:  moeten we een onderscheid maken tussen grote steden en kleinere gemeenten? Is een taalbeleid nodig voor Nederlands in Brussel? Kortwieken we de integratiekansen door het accent te leggen op taal? Wat doe je met de druk van de ontvangende maatschappij om ‘loyaal’ te zijn – een paradox als je tegelijk het etiket ‘dubbele identiteit’ krijgt?

Tweede panel

Het tweede panelgesprek spitste zich toe op de vraag: hoe gaat het beleid om met de gevolgen van migratie? Deelnemers waren Mohamed Chakkar (Federatie Marokkaanse Verenigingen), Naima Charkaoui (Minderhedenforum), Jozef De Witte (CGKR) en Milica Petrovic (Migration Policy Institute). Ze bogen zich over vragen als: moeten we naar een algemeen achterstandenbeleid? Is onze arbeidsmarkt te rigide? Kan werken samengaan met Nederlands leren? Waarom het integratiebeleid niet opentrekken naar een Europees niveau?

De integratie- en inburgeringssector ‘kantelt’ binnenkort ‘in’ in een Extern Verzelfstandigd Agentschap. Herman Lauwers, voorzitter van het Kruispunt Migratie-Integratie maakte zich in zijn slotwoord sterk dat alle medewerkers de boodschap van de panelgesprekken en van het boek zullen meenemen in het EVA. Hij wees er nog op dat een intermediaire functie tussen overheid en samenleving nodig blijft.