28 mei 2021

Beroepssporters en -trainers die een gecombineerde vergunning aanvragen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest of de Duitstalige gemeenschap zijn vanaf 1 juli 2021 vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek indien zij minimaal 86.592 euro bruto op jaarbasis verdienen.

Artikel 9, 11° van het koninklijk besluit (KB) van 9 juni 1999 over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers (versie Brussels Hoofdstedelijk gewest en versie Duitstalige gemeenschap) bepaalt immers dat zij hiervoor op jaarbasis minimaal het achtvoudige van de minimale maandelijkse bezoldiging voor beroepssporters moeten verdienen. Overeenkomstig artikel 2, § 1 van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars wordt dit bedrag jaarlijks in een KB vastgelegd. Bij KB van 11 mei 2021 werd het maandelijks minimuminkomen voor beroepssporters voor de periode 1 juli 2021 tot 30 juni 2022 vastgelegd op 10.824 euro.

In het Vlaams gewest en het Waals gewest wordt de minimumbezoldiging voor beroepssporters niet langer op basis van de bovenstaande regel berekend. Beroepssporters en –trainers die in Vlaanderen of Wallonië een gecombineerde vergunning aanvragen moeten in 2021 een minimumbezoldiging van 84.837 euro bruto op jaarbasis verdienen. Dit bedrag wordt pas geïndexeerd op 1 januari 2022.