9 januari 2024

Het koninklijk besluit van 27 oktober 2023 treedt door het ministerieel besluit van 7 december 2023 in werking op 15 januari 2024. Het voert de mogelijkheid in om voor niet-Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar een elektronische verblijfskaart aan te vragen. Die kaarten zullen dezelfde modellen volgen die nu al gebruikt worden voor niet-Belgen ouder dan twaalf jaar. Het wit, geplastificeerd kartonnen kaartje zal vanaf 15 januari 2024 niet meer afgeleverd worden. 

Wit, kartonnen identiteitsdocument voor niet-Belgen jonger dan 12 jaar afgeschaft

Vanaf twaalf jaar zijn kinderen in België verplicht om in het bezit te zijn van een identiteitsbewijs. Voor kinderen jonger dan twaalf jaar geldt deze verplichting niet. Dit geldt zowel voor Belgische kinderen als niet-Belgische kinderen met een legaal verblijf in België. De persoon of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen of de wettelijke vertegenwoordiger van het kind kunnen de gemeente echter verzoeken een identiteitsbewijs af te geven. De gemeente waar het kind op het ogenblik van de aanvraag staat ingeschreven, is bevoegd.

Voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar wordt sinds januari 2010 een elektronisch identiteitsdocument afgeleverd: de Kids-ID. Voor niet-Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar wordt tot op heden een wit, geplastificeerd kartonnen kaartje met twee luiken afgeleverd. Op 15 januari 2024 wordt het kartonnen kaartje vervangen door elektronische kaarten. Vanaf die datum zullen geen nieuwe witte, kartonnen kaarten meer afgeleverd worden.

Elektronische verblijfskaart ook voor niet-Belgen jonger dan 12 jaar

Net zoals Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar zullen vreemdelingen jonger dan twaalf jaar die legaal in België verblijven en afhankelijk van hun verblijfstatus of -hoedanigheid een elektronische kaart kunnen bekomen. De lay-out van deze kaarten zal dezelfde zijn als die van de elektronische kaarten afgegeven aan vreemdelingen van twaalf jaar en ouder. Concreet gaat het om volgende kaarten: A, B, K, L ,M, EU, EU+, F en F+.

Waar het wit, kartonnen kaartje een geldigheidsduur had van maximaal twee jaar (te rekenen vanaf de uitreiking ervan), is de elektronische kaart maximaal drie jaar geldig. De reeds afgegeven witte, kartonnen kaartjes blijven geldig tot het einde van hun geldigheidsduur maar kunnen evenwel op eigen kosten worden vervangen door een elektronische kaart.

In overeenstemming met artikel 3.7. Verordening 2019/1157 zullen de elektronische kaarten de vingerafdrukken van kinderen vanaf zes jaar bevatten. Kinderen met de nationaliteit van een EU-lidstaat zijn net zoals kinderen met de Belgische nationaliteit vrijgesteld van de verplichting om vingerafdrukken te laten nemen tot ze de leeftijd van twaalf jaar hebben bereikt.