17 april 2020

In een vonnis van 2 maart 2020 stelt de rechtbank van eerste aanleg van Brugge dat het volgen van drie leerjaren BSO beschouwd kan worden als het gevolgd hebben van een beroepsopleiding van minimum 400 uur, en op die manier kan gelden als bewijs van maatschappelijke integratie of talenkennis bij de aanvraag van de Belgische nationaliteit.

Bewijs maatschappelijke integratie of talenkennis

Volgens artikel 12bis van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN) moet je in sommige hypotheses van nationaliteitsverklaring een bewijs voorleggen van maatschappelijke integratie of van talenkennis. De mogelijke bewijzen zijn opgesomd:

  • voor maatschappelijke integratie in artikel 12bis WBN zelf 
  • voor talenkennis in artikel 1 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013.

Twee bewijsmogelijkheden die zowel bij maatschappelijke integratie als bij talenkennis terugkomen, zijn:

  • een diploma of getuigschrift van minimum hoger secundair onderwijs
  • het bewijs van het gevolgd hebben van een beroepsopleiding van minimum 400 uur.

In het beroepssecundair onderwijs (BSO) kan je pas na het 7de jaar, dat is het derde jaar van de derde graad, een diploma secundair onderwijs behalen. Een getuigschrift van het 6de jaar BSO is in principe dus geen diploma van ‘mimimum hoger secundair onderwijs’ en kan niet dienen als bewijs van maatschappelijke integratie of talenkennis. In de nota ‘diploma’s en getuigschriften van minimum hoger secundair onderwijs (zie onderaan) kan je nagaan welke diploma’s en getuigschriften van ‘minimum hoger secundair onderwijs’ zijn volgens het departement onderwijs van de Vlaamse overheid.

De vraag stelt zich of de studiejaren die gevolgd worden in het BSO, zonder dat een diploma secundair onderwijs behaald wordt, beschouwd kunnen worden als ‘een beroepsopleiding van minimum 400 uur’.

Rechtbank van eerste aanleg Brugge

In het vonnis van 2 maart 2020 stelt de rechtbank van eerste aanleg van Brugge dat het volgen van, in dit geval, drie leerjaren BSO beschouwd kan worden als het gevolgd hebben van een beroepsopleiding van minimum 400 uur, en op die manier kan gelden als bewijs van maatschappelijke integratie of talenkennis bij de aanvraag van de Belgische nationaliteit.