27 januari 2021

Het Koninklijk Besluit van 14 december 2020, gepubliceerd op 18 januari 2021, legt opnieuw een lijst van ‘veilige herkomstlanden’ vast. De lijst is dezelfde als vorig jaar: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Georgië, India, Kosovo, Montenegro en Servië.

Verzoekers om internationale bescherming die afkomstig zijn uit deze landen hebben een zwaardere bewijslast. Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) kan deze verzoeken ook versneld behandelen. De gevolgen van een versnelde behandeling zijn:

  • een verkorte oproepingstermijn van twee dagen voor het persoonlijk onderhoud bij het CGVS
  • een beslissing van het CGVS binnen de vijftien werkdagen na overdracht van het dossier door DVZ
  • de termijn voor een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is tien dagen
  • het CGVS kan het verzoek ook kennelijk ongegrond verklaren, met als gevolg een kortere termijn (tussen de nul en zeven dagen) om het grondgebied te verlaten