30 maart 2022

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2022, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28 februari 2022, legt opnieuw een lijst van ‘veilige herkomstlanden’ vast. De lijst is dezelfde als vorig jaar: Albanië, Bosnië-Herzegovina, Noord-Macedonië, Georgië, India, Kosovo, Montenegro en Servië.

Verzoekers om internationale bescherming die afkomstig zijn uit deze landen hebben een zwaardere bewijslast. Het Commissariaat-Generaal voor Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) kan deze verzoeken ook versneld behandelen. De gevolgen van een versnelde behandeling zijn:

  • een verkorte oproepingstermijn van twee dagen voor het persoonlijk onderhoud bij het CGVS
  • een beslissing van het CGVS binnen de vijftien werkdagen na overdracht van het dossier door DVZ
  • de termijn voor een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen is tien dagen
  • het CGVS kan het verzoek ook kennelijk ongegrond verklaren, met als gevolg een kortere termijn (tussen de nul en zeven dagen) om het grondgebied te verlaten

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen