24 augustus 2015

De federale regering is begonnen met een nieuw model voor asielopvang. Er zijn drie veranderingen:

  1. Sommige asielzoekers die afkomstig zijn uit een land waarvoor een hoge beschermingsgraad geldt, worden direct toegewezen aan een LOI (lokaal opvanginitiatief van een OCMW). Er loopt een proefproject met Syrische asielzoekers. Die worden na een observatiefase van twee dagen in het Klein Kasteeltje (collectief opvangcentrum van Fedasil) voor opvang aan een LOI toegewezen. Na een positieve asielbeslissing krijgen ze nog drie maanden tijd om het LOI te verlaten.
    De meeste asielzoekers worden aan een collectief opvangcentrum toegewezen. Zij kunnen na vier maanden een overplaatsing vragen naar een individuele opvangstructuur, maar die overplaatsing is geen recht.
  2. Bewoners van een collectief opvangcentrum die een verblijfsrecht van meer dan drie maanden krijgen, kunnen nog drie maanden aan een LOI toegewezen worden. Dat helpt hen dan om een eigen woning te vinden, om financiële OCMW-steun te krijgen, en om hun situatie praktisch en administratief te regelen.
    Eind april 2015 startte een proefproject in enkele asielcentra van Fedasil. Begin juli 2015 is dat uitgebreid naar alle collectieve opvangcentra, voor alle bewoners die een verblijfsrecht kregen sinds 13 juni 2015.
  3. Voor niet-begeleide minderjarigen geldt sinds 23 juli 2015 een aparte regeling. Niet-begeleide minderjarigen die in een collectief opvangcentrum wonen, een verblijfsrecht van meer dan drie maanden kregen en voldoende autonoom zijn, worden zes maanden (verlengbaar tot hun 18 jaar) toegewezen aan een individuele opvangstructuur. Daar worden ze begeleid om een woning te zoeken en financiële OCMW-steun te krijgen, en bij hun integratie en zelfstandigheid. 

Lees meer over materiële opvang

Lees bij VVSG meer over het nieuwe opvangmodel

Lees meer over de Fedasil-instructie over de collectieve opvangcentra en LOI’s

Lees meer over de Fedasil-instructie voor niet-begeleide minderjarigen