20 januari 2016

Sinds 7 januari 2016 moet een nieuw model voor de verbintenis tot tenlasteneming 'bijlage 3bis' gebruikt worden voor een kort verblijf van een derdelander in België. Alleen natuurlijke (fysieke) personen kunnen zich nog garant stellen. Een oude bijlage 3bis die aanvaard werd vóór 7 januari 2016 blijft geldig.

Wanneer tenlasteneming?

Een derdelander die naar België wil komen voor een kort verblijf moet onder andere kunnen bewijzen dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt. Hij kan dit aantonen door:

  • eigen middelen
  • een verbintenis tot tenlasteneming ondertekend door een garant (bijlage 3bis)

Door een tenlasteneming te ondertekenen verbindt een garant zich ten opzichte van de Staat en het OCMW om gedurende twee jaar de kosten op zich te nemen van:

  • het verblijf van de vreemdeling
  • zijn gezondheidszorgen en
  • repatriëring  

Nieuwe bijlage 3bis

De nieuwe bijlage 3bis is ingevoerd door het koninklijk besluit van 2 december 2015 tot wijziging van het Verblijfsbesluit betreffende de verbintenis tot tenlasteneming, zoals geregeld in artikel 3bis van de Verblijfswet.

De nieuwe bijlage 3bis moet sinds 7 januari 2016 gebruikt worden. Een oude bijlage 3bis die aanvaard werd vóór 7 januari 2016 blijft geldig.

Opheffing omzendbrief van 9 september 1998

De ministeriële omzendbrief van 2 december 2015 heft de omzendbrief van 9 september 1998 over de verbintenis tot tenlasteneming op.

Hierdoor kunnen sinds 7 januari 2016 alleen nog natuurlijke (fysieke) personen zich garant stellen. Het is sinds dan niet meer mogelijk een verbintenis tot tenlasteneming te ondertekenen in naam of in opdracht van een morele persoon, bijvoorbeeld een organisatie.