27 januari 2017

Vanaf 1 maart 2017 zet het Agentschap Integratie en Inburgering een eerste stap naar een uniforme dienstverlening voor sociaal tolken ter plaatse.

Dat betekent dat er vanaf dan enkele wijzigingen zullen zijn in de werkwijze van de Dienst Sociaal Tolken en Vertalen.

Gebruikers van sociaal tolken ter plaatse zullen onder meer:

  • een tolk moeten aanvragen via één centraal webportaal (het adres is vanaf 1 maart 2017 beschikbaar)
  • forfaitair 8 euro betalen voor het eerste uur en 2 euro voor elk bijkomend kwartier
  • de vervoersonkosten van de sociaal tolken moeten betalen (0,33 euro per km of de prijs van het openbaar vervoer)

Deze stap kadert binnen de professionalisering en stroomlijning van de dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering.

De volgende stap is de afstemming met de stedelijke agentschappen IN-Gent, Atlas en Brussel Onthaal. Voorlopig behouden ze hun eigen werkafspraken.

Voor het gebruik van telefoontolken en het vertalen van documenten verandert er niets.

Wil je een beroep doen op een sociaal tolk ter plaatse?

» Print hier de nieuwe gebruikersovereenkomst uit en stuur ze ondertekend terug

» Bekijk hier de bijlage bij de gebruikersovereenkomst

Contactpersoon:
Nima Jebelli
0484/60 46 87