3 mei 2018

Op 27 maart 2018 bracht de POD Maatschappelijke Integratie een geactualiseerde versie uit van de algemene omzendbrief betreffende het recht op maatschappelijke integratie. De nieuwe omzendbrief bevat de wijzigingen aan het juridisch kader van het recht op maatschappelijke integratie sinds 2015. Deze wijzigingen beschreven we al eerder in deze nieuwsbrief:

  • de openstelling van het recht op maatschappelijke integratie voor subsidiair beschermden,
  • het recht op leefloon bij verblijf in het buitenland,
  • en de hervorming van het GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie).

De omzendbrief van 27 maart 2018 vervangt de algemene omzendbrief van 17 juni 2015 en is op 27 maart 2018 in werking getreden.