28 september 2013

Bericht van 14 augustus 2013.

UNHCR heeft op 6 augustus 2013 nieuwe richtlijnen opgesteld over hoe asielaanvragen van Afghaanse asielzoekers te beoordelen. Dit document vervangt de eerder opgestelde richtlijnen over Afghanistan van 17 december 2010. Deze richtlijnen interpreteren het Vluchtelingenverdrag en dit op basis van een evaluatie van onder meer de sociale, politieke, humanitaire situatie in Afghanistan.

 

>>Lees de UNHCR Guidelines 2013 over Afghanistan

 

Hierna volgt een samenvatting:

 

Algemene veiligheidssituatie

Sedert december 2010 wordt de NATO troepenmacht ISAF afgebouwd en overgenomen door het Afghaanse ANSF dat instaat voor de veiligheid. ANSF wordt bijgestaan door het IMF (International military forces). Tegen eind 2014 zouden alle internationale troepenmachten uit  Afghanistan teruggetrokken zijn.

 

Burgerslachtoffers

Het aantal burgerslachtoffers is tussen 2007-2011 ieder jaar gestegen. Het totaal aantal slachtoffers lag voor 2012 4% lager dan in 2011. Maar, in de laatste jaarhelft van 2012 steeg het aantal slachtoffers ten aanzien van dezelfde periode in 2011. Dezelfde stijgende trend  (+ 23%) stelt zich ook in de eerste jaarhelft van 2013.

 

Veiligheidsincidenten

UNHCR vermeldt in de huidige richtlijnen geen opsomming van gebieden die in aanmerking kunnen komen voor subsidiaire bescherming. Wel stelt het dat er zich een daling voordeed van veiligheidsincidenten in 2012. Maar, dat voor de eerste jaarhelft van 2013 het aantal incidenten met 47% steeg ten aanzien van dezelfde periode in 2012. Er wordt ook voorspeld dat 2013 het gewelddadigste jaar wordt na 2011.

De provincies met het hoogst aantal incidenten in 2012 waren Helmand, Kandaha en Uruzgan (in het zuiden), Ghazni, Paktika en Khost (in het zuidoosten), Nangarhar en Kunar (in het oosten), Herat en Farah (in het westen), Kabul en Wardak (centraal).

Ondanks de daling van het aantal incidenten in 2012 kennen de provincies Kandahar, Kunar, Nangarhar, Logar en Wardak meer veiligheidsincidenten dan in 2011.

Risicoprofielen

UNHCR heeft enkele risico profielen opgesteld. Asielaanvragen afkomstig van een van deze profielen dienen met de  nodige omzichtigheid onderzocht te worden.
Ten aanzien van de richtlijnen uit 2010 zijn 2 nieuwe categorieën opgenomen. Dit zijn jongens en mannen die de leeftijd hebben om te vechten en zakenmannen/ mensen met substantiële financiële middelen.
Ook werd aan de categorie van etnische groepen expliciet toegevoegd dat Kuchi’s Hazara’s, de Jat gemeenschap en grondtwisten met een etnische dimensie aandacht behoeven.

 

Intern vluchtalternatief

UNHCR duidt er onder meer op dat een intern vluchtalternatief niet bestaat in gebieden waar het conflict actief is. In tegenstelling tot de richtlijnen van 2010 wordt niet vermeldt in welke specifieke  gebieden een interen vluchtalternatief uitgesloten is.

 

Uitsluiting van de vluchtelingenstatus

Ook zijn de categorieën van uitsluiting van de vluchtelingenstatus uitgebreid. Nu ook kunnen de (voormalige) leden van het ANSF, paramilitaire groepen en milities en georganiseerde misdaad uitgesloten worden van de vluchtelingenstatus.

 

Bron: UNHCR Guidelines Afghanistan 

 

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen