28 mei 2015

Op 20 mei 2015 werd een nieuwe omzendbrief over niet-begeleide minderjarigen gepubliceerd.

Nieuwe signalementfiche

De omzendbrief van 8 mei 2015 introduceert een nieuwe signalementfiche voor niet-begeleide minderjarigen (NBM). De nieuwe fiche geldt ook voor niet-begeleide minderjarigen uit een land dat lid is van de Europese Economische Ruimte of uit Zwitserland. Die niet-begeleide Europese minderjarigen hebben sinds de wet van 12 mei 2014 onder bepaalde voorwaarden immers recht op een voogd.

De signalementfiche moet ingevuld worden door elke overheid die in contact komt met een NBM, zoals politiediensten of gemeentebesturen. De ingevulde fiche moet dan per mail, of bij technische problemen per fax, overgemaakt worden aan de dienst Voogdij van de FOD Justitie en aan Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ).

Opheffing oude omzendbrieven

Daarnaast heft de omzendbrief van 8 mei 2015 een aantal vroegere omzendbrieven op:

  • De omzendbrief van 19 april 2004 over de plaatsing onder de hoede van de dienst Voogdij en de identificatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  • De omzendbrief van 23 april 2004 over de fiche niet-begeleide minderjarige vreemdeling
  • De omzendbrief van 30 april 2004 over de samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de gemeentebesturen met betrekking tot het verblijf van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
  • De omzendbrief van 2 augustus 2007 over de niet-begeleide Europese minderjarigen in kwetsbare toestand.

Samenwerking tussen verschillende diensten

Ook de samenwerking tussen de gemeentebesturen, de politiediensten, de Dienst Vreemdelingenzaken en de Dienst Voogdij, zoals die beschreven werd in de opgeheven omzendbrief van 30 april 2004, wordt in de nieuwe omzendbrief overgenomen.

Die samenwerking gaat over het signalement, de identificatie en de tenlasteneming van de NBM.