27 juli 2022

De wet van 11 juli 2021 en het koninklijk besluit van 13 oktober 2021 wijzigden de verblijfsregelgeving over studenten uitgebreid. Het was nog wachten op nieuwe standaardformulieren voor de aanvraag of hernieuwing van het verblijf als student. Deze zijn er nu. Het ministerieel besluit van 28 maart 2022 verspreidt drie verplicht te gebruiken formulieren:  

  • Inschrijvingsbewijs hoger onderwijs: een nieuw te gebruiken attest waaruit blijkt of het een definitieve inschrijving of voorlopige toelating betreft, een voorbereidend jaar, een uitwisselingsjaar of een inschrijving voor toelatingsproef.
  • Attest voortgang van de studies: dit document bevat geen nieuwigheden maar is louter een noodzakelijke update van de gedateerde versie uit het ministerieel besluit van 14 juni 2018.
  • Kennisgeving van mobiliteit: een derdelands student die in België als tweede land een deel van zijn studie wil volgen, moet daarvoor via de Belgische onderwijsinstelling een aanvraag indienen. Tot op heden ontbrak  nog het in het koninklijk besluit vermeldde model van kennisgeving.

Eerder wijzigde het koninklijk besluit van 13 oktober 2021 al het model van de bijlage 32, tenlasteneming voor derdelands student. Door de late publicatie zou het nieuwe model pas in gebruik genomen worden vanaf academiejaar 2022 - 2023. Echter, het oude model kan ook voor komend academiejaar nog gebruikt worden als het niet meer haalbaar is om het nieuwe model tijdig op te stellen. DVZ vraagt gemeenten en diplomatieke posten in dat geval de betrokkene wel een standaardbrief mee te geven dat voor academiejaar 2023 - 2024 het nieuwe model voorgelegd moet worden. Dit geeft ook derdelands studenten met een' 'oude' tenlasteneming geldig voor een volledige opleidingscyclus (bachelor of master) en niet enkel het lopende academiejaar meer tijd zich hierop voor te bereiden. Ook zij moeten een 'nieuwe' bijlage 32 voorleggen.