1 september 2023

Geactualiseerd op 14 september 2023

Vanaf 1 september 2023 geldt een nieuwe knelpuntberoepenlijst voor middengeschoolde beroepen in Vlaanderen. Voor deze beroepen is er een vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van een gecombineerde vergunning of arbeidskaart in het Vlaams gewest.

In vergelijking met de vorige knelpuntberoepenlijst, die geldig was tot 31 maart 2023 en verlengd werd in afwachting van de nieuwe lijst, zijn er tien nieuwe beroepen toegevoegd en drie geschrapt. In totaal bevat de knelpuntberoepenlijst nu 29 beroepen. Hoewel de nieuwe lijst op 1 september in werking treedt, werd het Ministerieel Besluit waarin deze wordt vastgelegd pas op 14 september in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Tien nieuwe beroepen

De volgende tien beroepen werden aan de lijst toegevoegd:

 • boor- en heimachinist
 • autobuschauffeur
 • autocarchauffeur
 • koeltechnicus
 • industrieel plaatbewerker
 • bekister-ijzervlechter
 • metselaar
 • vloerder tegelzetter/plaatser van muur- en vloerbekledingen
 • calculator bouw
 • kwaliteitscontroleur mechanische en metalen constructies

Aanvragen voor een gecombineerde vergunning als middengeschoolde (categorie ‘knelpuntberoep’) voor een van deze functies kunnen vanaf 1 september worden goedgekeurd.

Drie beroepen geschrapt

De volgende drie beroepen werden van de lijst geschrapt:

 • chef-kok
 • installateur van datacommunicatiewerken
 • rigger-monteerder

Aanvragen voor een van deze beroepen die werden ingediend tot en met 13 september 2023 (de dag voor dat de lijst in het staatsblad gepubliceerd werd) worden wel nog behandeld. Het is ook mogelijk om een bestaande gecombineerde vergunning voor een van deze beroepen in de toekomst te hernieuwen, zolang het om dezelfde functie bij dezelfde werkgever gaat.

Nieuwe aanvragen voor een van deze functies zullen moeten worden ingediend via de categorie ‘overige’, waarbij een arbeidsmarktonderzoek moet worden toegevoegd aan de aanvraag.