19 juni 2017

OCMW Antwerpen weigerde een installatiepremie toe te kennen aan een erkend vluchteling omdat de woning niet zou voldoen aan bepaalde normen van woonkwaliteit. Betrokkene ging in beroep bij de arbeidsrechtbank van Antwerpen.

De arbeidsrechter oordeelde op 29 september 2016 dat OCMW Antwerpen de installatiepremie onterecht geweigerd had door woonkwaliteit als een bijkomende voorwaarde toe te voegen aan de toekenningsvoorwaarden.

Op 7 juni 2017 bevestigde het arbeidshof van Antwerpen in hoger beroep het vonnis van de arbeidsrechtbank.  

De leefloonwet – en bij uitbreiding de OCMW-wet – bepaalt dat een dakloze eenmalig aanspraak kan maken op een installatiepremie op voorwaarde dat hij een woning betrekt die hem tot hoofdverblijfplaats dient.

De beoordeling van het OCMW dat de woning niet zou voldoen aan de normen van een gezonde woning is geen wettige reden om een installatiepremie te weigeren.