15 februari 2017

Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft vanaf dit jaar een gestructureerd open vormingsaanbod vreemdelingenrecht dat gespreid is in Vlaanderen en Brussel.

Goed om weten is dat het Agentschap Integratie en Inburgering sinds 2015 de juridische diensten bundelt van de vroegere organisaties Kruispunt Migratie-Integratie (Vlaanderen), PRIC (Limburg), regionaal integratiecentrum Foyer (Brussel) en ODiCe (Oost-Vlaanderen). Samen vormen wij nu één dienst: de “Dienst vreemdelingenrecht & internationaal familierecht”. Onze dienst heeft een centraal team juristen en drie regioteams juristen die elk hun gebied hebben uitgebreid.

Onze doelstelling blijft dezelfde: via kwaliteitsvolle en onafhankelijke juridische dienstverlening de specifieke rechtspositie van vreemdelingen helpen erkennen en juist toepassen. Daartoe geven we informatie (website vreemdelingenrecht.be, e-nieuwsbrief, tijdschrift …), advies (centrale en regionale helpdesks), vorming en begeleiding.