25 oktober 2013

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) heeft de veiligheidssituatie in Baghdad, Irak, de afgelopen maanden geëvalueerd, en kwam tot de volgende conclusie:

  • Mensen uit Baghdad komen opnieuw in aanmerking voor subsidiaire bescherming. 
  • Voor asielzoekers uit Baghdad zal het CGVS sowieso altijd eerst onderzoeken of zij in aanmerking komen voor de vluchtelingenstatus. Als dat niet het geval is en de asielzoeker geen veilig vestigingsalternatief in Irak heeft, zal subsidiaire bescherming toegekend worden.

Dat zei Commissaris-generaal Dirk Van den Bulck tijdens een hoorzitting in de Commissie Binnenlandse Zaken van de Kamer op 22 oktober 2013. De situatie in Baghdad zou erg verslechterd zijn en bovendien tien keer problematischer dan in Kaboel (Afghanistan), aldus de Commissaris-generaal. 

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen