1 oktober 2013

Na de ziekenhuizen ontvingen nu ook de OCMW’s een omzendbrief van de POD MI met de meer info over de terugbetaling van medische kosten in MediPrima. Het gaat over de eerste fase van MediPrima die voor de OCMW’s op 1 oktober 2013 in werking is getreden.

In deze omzendbrief komen de volgende punten aan bod:

  • Begrippen
  • Reikwijdte van de eerste fase: type zorg + doelgroep
  • Wettelijke wijzigingen die er zijn gebeurd
  • Wat als een ander OCMW tussenkomt?
  • Het verloop van de facturatie
  • Helpdesk en informatie

Vele zaken stonden ook in de omzendbrief aan de verpleeginstellingen en werden al in onze medische nieuwsbrief vreemdelingen van september 2013 besproken.

Voor de doelgroep van Mediprima moeten OCMW’s tijdens de overgangsperiode tussen 1 oktober tot 31 december 2013 dubbel te werk gaan:

  • de elektronische beslissing in een centrale databank inbrengen, zoals MediPrima vraagt
  • de formulieren B2 en nadien de formulieren D2 bij de POD MI insturen, zoals voor MediPrima gebeurde.

Dit is zo omdat de verpleeginstellingen pas vanaf 1 januari 2014 elektronisch moeten factureren.

Wij weten dat deze datum van 1 januari 2014 intussen is uitgesteld.

  • De verpleegsinstellingen krijgen uitstel voor het consulteren en facturen via MediPrima
  • Voor de OCMW’s is de overgangsperiode verlengd

De POD MI zal berichten over nieuwe data.

>> Lees meer op onze website over MediPrima

Bron: Omzendbrief van 27 september 2013 aan de OCMW's over de hervorming van de terugbetaling van de medische kosten - fase 1 Mediprima