7 februari 2014

De Koning Boudewijnstichting ondersteunt goede praktijken die kwetsbaarheid bij huwelijksmigratie tegengaan. Er is steun voor projecten die de betrokken huwelijkspartners de nodige informatie en kennis bieden om een weloverwogen beslissing te nemen. Het gaat zowel over potentiële huwelijksmigranten in het buitenland als over personen met een migratieachtergrond reeds in België.

Voor wie?
Verenigingen die rond de thematiek van huwelijksmigratie werken, eventueel in partnerschap met een organisatie in een herkomstland, en/of in samenwerking met partners zoals scholen, CLB’s, culturele centra, buurtwerk etc.

Je kan een dossier indienen tot 16 april 2014.

Lees meer