24 januari 2024

De wet van 13 september 2023 houdende diverse bepalingen inzake modernisering van de burgerlijke stand (Reparatiewet) trad deels in werking op 1 januari 2024. Voor wat betreft de internationale burgerlijke stand wijzigen voorlopig enkel 2 zaken:

  • Voornaam na huwelijk (art. 54, 3° oud Burgerlijk Wetboek & art. 38 Wetboek Internationaal Privaatrecht)
    • Als het recht van de Staat van de nationaliteit de mogelijkheid voorziet om naar aanleiding van een huwelijk van voornaam te wijzigen, kan deze voortaan in de huwelijksakte vermeld worden. Dat was voordien ook al voorzien, maar enkel voor de achternaam.
  • Naam of voornaam na buitenlandse echtscheiding (art. 64, 3/1° oud Burgelijk Wetboek)
    • Voortaan kan ook in een Belgische akte van echtscheiding een nieuwe naam en/of voornaam voor een echtgescheidene worden opgenomen, ten minste als dat blijkt uit de buitenlandse echtscheidingsakte of -beslissing die aan de basis ligt van de opmaak van de Belgische akte van echtscheiding.

 De belangrijkste wijziging vanuit internationaal privaatrechtelijk oogpunt, de verruiming van de opmaak van Belgische akten op basis van buitenlandse akten of beslissingen (art. 68 en 70 oud BW), treedt in werking op een datum nog te bepalen bij koninklijk besluit of ten laatste op 1 januari 2025.