16 december 2015

Als het parket je een negatief advies geeft op je nationaliteitsverklaring, dan kan je daartegen in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg.

Sinds 1 juni 2015 moet je € 100 aan rolrecht betalen om dit beroep in te dienen. Daarvoor was dat nog € 60.

Deze verhoging geldt voor elke Belgische rechtbank.