8 september 2014

In Nederland werd recent het asielbeleid gewijzigd voor holebi's en transgenders die afkomstig zijn uit de Russische Federatie. Uit een ambtsbericht over de situatie in de Russische Federatie bleek dat de politie niet of weinig bereid is deze groep van asielzoekers te beschermen tegen problemen. Er leeft in de Russische Federatie een wijdverspreide intolerantie van overheidspersoneel en de Russische bevolking ten aanzien van holebi’s en transgenders.

De Nederlandse beleidswijziging houdt in dat deze groep asielzoekers geen bescherming van de Russische autoriteiten moeten vragen voor ze hun land verlaten. Zij moeten dan wel tijdens hun asielaanvraag in Nederland aantonen dat ze een aannemelijk profiel van holebi of transgender hebben, en dat ze gevaar lopen.

De informatie die ten grondslag ligt van deze beleidswijziging, is ook relevant voor Belgische asieldossiers waarin deze groep geviseerd wordt en gevaar loopt omwille van hun seksuele geaardheid.

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen