9 april 2019

Laatst gewijzigd 25 april 2019

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) laat via zijn website weten dat nominatieve reizigerslijsten voor geplande schoolreizen naar het Verenigd Koninkrijk (VK) opnieuw behandeld worden. Eerder had DVZ een tijdelijke beslissingsstop afgekondigd voor schoolreizen waarvan het vertrek of de terugkeer voorzien is na 12 april 2019, in afwachting van meer duidelijkheid over de Brexit.

Nu het VK uitstel heeft gekregen van de EU en het vooruitzicht op een “harde Brexit” (waarbij andere regels gelden voor de toegang tot het grondgebied van het VK) van de baan is, kan de nominatieve reizigerslijst opnieuw gebruikt worden voor schoolreizen naar het VK tot en met 31 december 2020.

Nominatieve reizigerslijst

Wettig verblijvende derdelands scholieren die geen paspoort hebben kunnen toch op schoolreis gaan naar een andere EU-lidstaat (en Zwitserland, Noorwegen en IJsland) wanneer ze met een pasfoto vermeld staan op een door DVZ gewaarmerkte nominatieve reizigerslijst.