23 mei 2017

Wanneer een (potentieel) slachtoffer van mensenhandel zich aanmeldt bij een gespecialiseerd onthaalcentrum, krijgt hij of zij voortaan een voorlopig verblijfsdocument "bijlage 15" van 45 dagen in plaats van een bevel om het grondgebied te verlaten (BGV). Hiertoe werd art. 61/2 Verblijfswet (Vw) gewijzigd. Ook het model van de bijlage 15 zelf werd gewijzigd. Dit trad in werking op 20 mei 2017.

Tijdens de 45 dagen bedenktijd kan het slachtoffer tot rust komen en zich onttrekken aan de invloed van de vermoedelijke daders. In die rustperiode beslist het slachtoffer om:

  • ofwel met de bevoegde autoriteiten samen te werken. Dit kan leiden tot een duurzaam verblijfsrecht.
  • ofwel terug te keren naar het herkomstland.

De bijlage 15 bevat geen enkele verwijzing naar de procedure mensenhandel om de veiligheid van het slachtoffer te garanderen. Je wordt niet ingeschreven in het vreemdelingenregister. Het onthaalcentrum moet het slachtoffer voldoende informeren over zijn of haar rechtstoestand.

Met deze maatregel komt België tegemoet aan de aanbeveling van de Expertengroep voor de strijd tegen mensenhandel van de Raad van Europa (GRETA) en de engagementen van het Nationaal Actieplan Mensenhandel 2014-2019.