9 juli 2018

Geactualiseerd op 5 september 2018

Sinds februari 2018 is het Schengenhuis en het Belgisch consulaat in Congo voor onbepaalde tijd gesloten. De sluiting is het gevolg van een beslissing van de Congolese autoriteiten. Door de sluiting kunnen sinds februari 2018 in principe geen nieuwe visa in Congo meer aangevraagd worden en dit voor onbepaalde tijd. Visumaanvragen die werden ingediend voor 1 februari 2018 worden wel nog behandeld.  

Voor het ophalen van het paspoort (oude dossiers), al dan niet voorzien van een visum, worden de mensen telefonisch gecontacteerd door de Belgische ambassade. Het Schengenhuis blijft ook bereikbaar op de nummers: (+243) 09.7011.4895, (+243) 09.7011.4882.

In volgende uitzonderlijke gevallen aanvaardt België de aanvraag van het visum vanop de Belgische ambassade in Kinshasa:

 • visum kort verblijf met medisch of humanitair motief (bijvoorbeeld begrafenis bijwonen)
 • visum voor beursstudenten, terugkeervisa en aanvragen met ‘nationaal belang’ (bijvoorbeeld diplomaten)
 • visum gezinshereniging voor minderjarig kind dat riskeert 18 jaar te worden. Opmerking: het is niet duidelijk vanaf wanneer een kind volgens de FOD Buitenlandse Zaken “riskeert” 18 jaar te worden.

Ook kunnen familieleden van personen met internationale bescherming, zoals steeds, een visum gezinshereniging aanvragen bij een Belgisch consulaat in een ander land. Deze mogelijkheid bestaat niet voor familie van andere vreemdelingen (of Belgen).

Buitenlandse Zaken laat via een mededeling van 8-08-2018 op zijn website weten dat ook volgende visa lang verblijf kunnen aangevraagd worden bij de Belgische ambassade in Kinshasa

 • Artikel 10, § 1, eerste lid, 1°: vreemdeling wiens recht op verblijf erkend wordt door een internationaal verdrag, een wet of een koninklijk besluit;
 • Artikel 10, § 1, eerste lid, 2°: vreemdeling die de wettelijke voorwaarden vervult om de Belgische nationaliteit door keuze te verkrijgen of om ze te herkrijgen;
 • Artikel 10, § 1, eerste lid, 3°: vrouw die de Belgische nationaliteit verloren heeft door haar huwelijk of ingevolge het verwerven van een vreemde nationaliteit door haar echtgenoot;
 • Artikel 10, §1, eerste lid, 4 tot 7°: familielid van een onderdaan van een derde land die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbeperkte duur of tot vestiging;
 • Artikel 10 bis, § 1: familielid van een onderdaan van een derde land die in de hoedanigheid van student in het Rijk verblijft;
 • Artikel 10 bis, § 2: familielid van een onderdaan van een derde land die tot een verblijf van beperkte duur gemachtigd is;
 • Artikel 40bis: familielid van een burger van de unie of gelijkgestelde (Richtlijn 2004/38/EG), visum C;
 • Artikel 40ter: familielid van een Belg die zijn recht op vrij verkeer niet uitoefent of niet heeft uitgeoefend;
 • Artikel 47/1: familielid van een burger van de unie of gelijkgestelde (Richtlijn 2004/38/EG), visum C;
 • Artikel 58: de student die ingeschreven is in een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde instelling voor hoger onderwijs;
 • Artikel 61/11: de onderzoeker met een gastovereenkomst;
 • Artikel 61/27: hooggekwalificeerde werknemer (Europese blauwe kaart).     

De toegang tot de Belgische ambassade in Kinshasa is enkel mogelijk op afspraak. Een afspraak kan per mail gemaakt worden: kinshasa@diplobel.fed.be. De mail moet volgende gegevens en documenten bevatten: 

 • het reisdoel 
 • een scan van het paspoort van elke persoon die een visumaanvraag wenst in te dienen
 • een telefoonnummer zodat de ambassade met betrokkenen een afspraak kan vastleggen