19 mei 2014

Sociaal tolken en vertalers zijn vanaf nu vrijgesteld van BTW. Een recente brief van de Federale Overheidsdienst Financiën  aan het Kruispunt Migratie-Integratie geeft daar duidelijkheid over.
Het is wel steeds vereist dat de tolken/vertalers werken in opdracht van een erkende sociaal tolk- en vertaaldienst (ongeacht of het gaat om een openbare dienst of een vzw).

Of de tolk/vertaler optreedt als rechtspersoon dan wel als natuurlijke persoon speelt ter zake geen rol. Of hun prestaties gefactureerd worden met tussenkomst van de STVD, dan wel rechtstreeks aan de uiteindelijke afnemer is evenmin relevant.

De erkende Vlaamse sociaal tolk- en vertaaldiensten (openbare dienst of vzw) zijn erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse Regering. De uiteindelijke afnemers van de door de tolken en vertalers verrichte diensten zijn openbare diensten en maatschappelijke voorzieningen.

Download de brief van de Centrale BTW-administratie (pdf)