26 juni 2014

Gemeenten, provincies en OCMW’s en huisvestingsmaatschappijen kunnen binnenkort 100 % subsidies aanvragen voor investeringen in woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners. Vorige week verscheen daarover het decreet ‘houdende een subsidie voor investeringen in residentiële woonwagenterreinen en doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners’ in het Belgisch Staatsblad.

Er zijn subsidies mogelijk voor de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van de terreinen. De subsidie kan maximaal 100% bedragen.

De Vlaamse Regering zal nog uitvoeringsbesluiten opmaken om voorwaarden en prioriteiten te bepalen voor de toekenning van de subsidie.