9 mei 2014

UNHCR roept niet langer op om alle Dublintransfers naar Bulgarije tijdelijk te schorsen. UNHCR maakt wel nog voorbehoud voor bepaalde groepen of personen met specifieke noden of kwetsbaarheden.

ECRE en Amnesty International vinden dat er nog onvoldoende waarborgen zijn voor asielzoekers in Bulgarije. Ook Human Rights Watch bevestigt dat.

Gewijzigd standpunt UNHCR

Het UNHCR heft de oproep van januari 2014 om Dublintransfers van asielzoekers naar Bulgarije tijdelijk te schorsen op. De laatste 3 maanden zouden de Bulgaarse autoriteiten significante pogingen hebben ondernomen om hun asielsysteem en de levensomstandigheden van asielzoekers te verbeteren. Voor bepaalde groepen of personen met specifieke noden of kwetsbaarheden waarschuwt het UNHCR dat voorzichtigheid nog steeds geboden is. Grote bekommernis is het beperken van de toegang langs de Turkse grens.

Standpunt van ECRE

ECRE meent daarentegen dat ondanks de pogingen die reeds werden ondernomen, er momenteel nog steeds onvoldoende waarborgen voorhanden zijn in Bulgarije om de fundamentele rechten van asielzoekers te verzekeren.

Oproep van AI

Op 31 maart 2014 deed Amnesty International een gelijkaardige oproep als ECRE, naar aanleiding van een bezoek aan Bulgarije in de maand maart. Hierbij werd geconstateerd dat ondanks een positieve evolutie, de levensomstandigheden in een aantal opvangcentra nog steeds ontoereikend zijn.

Bericht van Human Rights Watch

In de berichtgeving van Human Rights Watch van 29 april 2014 wordt verwezen naar hun rapport over het Bulgaarse "Containment Plan" om het aantal asielzoekers te verminderen. Het plan bestaat erin Syriërs, Afghanen en anderen terug te dringen wanneer zij de grens proberen oversteken vanuit Turkije, de zgn. "pushbacks". Het document rapporteert dat de Bulgaarse grenspolitie afgelopen maanden dergelijke praktijken met overmatig veel geweld toepast. het "Containment Plan" werd op 6 november 2013 ingevoerd en voorziet bijkomend 1500 politieagenten aan de grens en nog extra bewaking via Frontex, het EU-Agentschap van de externe grenspolitie. Bulgarije startte eveneens met het bouwen van een 33 km lange omheining langs de Turkse grens.

 

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen