23 mei 2017

Update 25 juni 2018: Deze tijdelijke bijstand was verlengd tot en met 30 juni 2018 als overgangsmaatregel. Vanaf 1 juli 2018 zullen personen die vrijwillig terugkeren naar Oekraïne en Georgië enkel nog aanspraak kunnen maken op een vliegtuigticket. Alleen voor kwetsbare personen blijft re-integratie steun nog mogelijk ook na 1 juli 2018.

Personen die vrijwillig naar Georgië terugkeren kunnen nog tot eind 2017 aanspraak maken op:

  • een terugkeerpremie
  • re-integratiesteun wanneer het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers

Vanaf 2018 komen Georgiërs in principe niet meer in aanmerking voor bijstand bij vrijwillige terugkeer, tenzij in geval van kwetsbaarheid. Reden hiervoor is de afschaffing van de visumplicht.    

Dat liet Fedasil op 12 april 2017 weten via haar website www.vrijwilligeterugkeer.be