18 december 2013

De laatste editie 2013 van T.Vreemd. bevat artikels over:

  • Valreepwet van 2012 en de wetten van 8 mei 2013: kortere en kwalitatievere asielprocedure (An Maes)
  • Attest van geen huwelijksbeletsel: van administratieve praktijk naar wettelijke verankering (Jinske Verhellen)
  • Meer verplichtingen en strengere sancties voor werkgevers illegaal verblijvende derdelanders (Bob Brijs en Khadil Aouasti)
  • Ruimer wettigheidstoezicht op vrijheidsberoving van vreemdelingen (Vincent Vereecke)

Vanaf 2014 biedt uitgeverij Die Keure oude en nieuwe nummers van het Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht digitaal aan op de nieuwe website www.tvreemd.be. Met je papieren abonnement heb je voortaan ook recht op een login voor het digitale tijdschrift. In de beginfase zullen alle jaargangen vanaf 2001 beschikbaar zijn.

Wil je toegang tot www.tvreemd.be, neem dan contact op met abonnementen@diekeure.be.