9 december 2014

Toekomstoriëntering. Met precaire verblijvers werken aan een zinvol toekomstperspectief.
Kennismakingsbrochure voor hulpverleners.

Begeleiders uit welzijn, integratie en samenlevingsopbouw ontwikkelden een nieuwe manier om op een zinvolle manier aan de slag te gaan met precaire verblijvers*. In deze nieuwe brochure bundelen we hun ervaring en maak je kennis met de visie en de methodiek van Toekomstoriëntering.

Mensen die met precaire verblijvers werken voelen zich vaak machteloos. Ze lijken alleen voor noodhulp te kunnen zorgen. Hoe kunnen hulpverleners meer doen dan alleen maar ‘brandjes blussen’?

  • Je staat stil bij de bredere migratiecontext en de specifieke hulpverlening voor precaire verblijvers.
  • Je leest wat toekomstoriëntering precies is en denkt na over de visie en de rol van de hulpverlener.
  • Je zoomt in op de vier belangrijkste domeinen waarop toekomstoriëntering effect heeft: erkenning, inzicht, reflectie en het leven opnieuw in handen nemen.
  • Je maakt kennis met voorwaarden om toekomstoriëntering in je eigen organisatie een plaats te geven.
  • Je ontdekt enkele pioniers en leest meer over werkingen in Antwerpen, in Brussel en in Gent die met toekomstoriëntering aan de slag gingen

Deze publicatie is alleen digitaal beschikbaar, als pdf.

* Met precaire verblijvers bedoelen we alle mensen voor wie het niet zeker is dat ze ooit een definitief verblijfsrecht in België kunnen krijgen: mensen in een precaire verblijfssituatie en mensen zonder wettig verblijf.

Download ‘Toekomstoriëntering. Met precaire verblijvers werken aan een zinvol toekomstperspectief.’