29 augustus 2014

Fedasil actualiseerde in mei 2014 haar overzicht van toegangscriteria voor verschillende vormen van steun bij vrijwillige terugkeer.

Fedasil kondigde in mei en juli 2014 ook twee specifieke maatregelen aan:

  • een bijzondere opvolging van niet-begeleide minderjarigen die naar een Balkanland terugkeren;
  • en een overgangsmaatregel voor personen die terugkeren naar Moldavië.

Toegangscriteria

Het overzicht vrijwillige terugkeer 2014 geeft de huidige criteria voor de verschillende vormen van steun bij vrijwillige terugkeer.

Sinds 15 mei 2012 komen personen die terugkeren naar landen die vrijgesteld zijn van visumplicht voor België, niet langer in aanmerking voor re-integratiesteun of voor een terugkeerpremie (wel nog voor een terugkeerticket). Re-integratiesteun moet de terugkeerder helpen om de draad weer op te pikken in zijn herkomstland. Kwetsbare personen uit visumvrije landen krijgen uitzonderlijk wel nog re-integratiesteun.

In dat kader kondigde Fedasil recent twee maatregelen aan:

NBMV’s naar Balkan

Fedasil kondigde in de Nieuwsbrief Vrijwillige terugkeer van mei 2014 aan dat niet-begeleide minderjarigen (NBMV’s) die naar een van de Balkanlanden terugkeren een bijzondere opvolging krijgen. Het gaat om Bosnië-Herzegovina, Servië, Kosovo, Macedonië, Montenegro en Albanië. 

Fedasil heeft aan IOM gevraagd om voor deze specifieke doelgroep een project op te starten. Dit project houdt in dat de re-integratiepartners van IOM of Caritas in de betrokken landen voortaan meer middelen krijgen om vrijwillig teruggekeerde (voormalige) NBMV’s op te vangen, te huisvesten, op te leiden, te begeleiden en om aan hun toekomst te werken.

Verder gaat Fedasil de minderjarigen die niet in een opvangstructuur verblijven, informeren over de professionele perspectieven in hun herkomstland.

Moldavië: overgangsmaatregel

Fedasil kondigde in de Nieuwsbrief Vrijwillige terugkeer van juli 2014 een overgangsmaatregel aan voor personen die terugkeren naar Moldavië. Dit naar aanleiding van de recente vrijstelling van visumplicht voor Moldaviërs.

  • Moldaviërs die vóór 1 juli 2014 de EU zijn binnengekomen, kunnen nog aanspraak maken op re-integratiesteun en de terugkeerpremie (250 EUR). Dit enkel indien zij vóór 31 december 2014 vertrekken.
  • Moldaviërs die na 1 juli 2014 de EU binnenkomen, kunnen geen aanspraak meer maken op re-integratiesteun of op de terugkeerpremie.