20 januari 2014

Op 2 januari 2014 publiceerde het UNHCR een rapport over de huidige asielsituatie in Bulgarije. Het UNHCR roept lidstaten van de EU op om geen asielzoekers meer naar Bulgarije terug te sturen krachtens de Dublin Verordening. Het UNHCR meent dat asielzoekers in Bulgarije een reëel risico op onmenselijke behandeling lopen door systematische tekortkomingen in de asielprocedure en de omstandigheden waarin asielzoekers opgevangen worden.

Het UNHCR rapporteert betreurenswaardige opvangomstandigheden die in strijd zijn met het recht op menselijke waardigheid en het recht op privacy. De overheid voorziet geen voedsel en er is geen toegang tot medische bijstand in opvangcentra. Deze centra zijn vaak overbevolkt en hebben een tekort aan personeel.

Bovendien worden asielzoekers in Bulgarije ook blootgesteld aan mogelijke willekeurige opsluiting. Er ontbreekt immers een duidelijke wettelijke basis voor detentie van asielzoekers in Bulgarije.

Tenslotte hebben asielzoekers in Bulgarije geen toegang tot een eerlijke en effectieve asielprocedure. Asielzoekers hebben er bijvoorbeeld geen recht op bijstand door een Pro-Deo advocaat, en er zijn soms wachttijden tot 6 maanden vooraleer een asielaanvraag geregistreerd wordt.

Het UNHCR pleit dus voor een halt aan transfers van asielzoekers naar Bulgarije. Het UNHCR wenst de situatie in Bulgarije na 1 april 2014 opnieuw te evalueren.

Reactie van België

België schort transfers naar Bulgarije op tot eind april 2014. Dan volgt een nieuwe evaluatie. Het is nog niet zeker of België deze asielaanvragen zelf zal behandelen. Dat zei staatssecretaris De Block op 18-02-2014 in het parlement.

 

Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen