6 mei 2022

Met arrest nr. 256.807 van 18 juni 2021 bevestigt de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) zijn eerdere rechtspraak uit arrest nr. 208.378 van 29 augustus 2018. De DVZ mag voor de gezinshereniging van een derdelands ouder met een Belgisch minderjarig kind geen strengere voorwaarden stellen aan de voorwaarde van gezinsleven dan dat het beschermenswaardig is onder artikel 8 EVRM. Er moet een minimum aan relatie met affectieve of financiële banden zijn tussen beiden. Samenwoonst of zeer actieve betrokkenheid is daarvoor niet vereist. De RvV stelt dat dit gezinsleven wordt verondersteld en slechts in zeer uitzonderlijke gevallen als verbroken kan worden beschouwd. Ons eerder bericht hierover hebben we van een update voorzien.