1 maart 2023

In omzendbrief VI nr 2023/15 van 23-1-2023 die omzendbrief VI nr 2021/139 van 10-5-2021 vervangt, voegt het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) een aantal vreemdelingenkaarten toe aan de lijst met documenten waarmee je als gerechtigde kan aansluiten bij een ziekenfonds als ‘ingeschrevene in het rijksregister’, ook ‘resident’ genoemd. De nieuwe elektronische verblijfskaarten K, L, EU en EU+ die de oude kaarten C, D, E en E+ op termijn gaan vervangen zijn opgenomen. Daarnaast zijn de verblijfskaarten M en N voor de begunstigden van het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK ook opgenomen.

De elektronische kaarten I en J die uitgereikt worden aan ‘Intra Corporate Transferees’ worden niet opgenomen in de omzendbrief. Zij zijn binnen een onderneming overgeplaatste werknemers en zijn verzekerd via de uitzendstaat, niet door België. Ze kunnen ook niet als resident inschrijven bij een ziekenfonds.

Opvallend is dat het RIZIV ook de elektronische verblijfskaart N erkent als inschrijvingsbewijs voor de vreemdelingen die van rechtswege toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk en de vreemdelingen die gemachtigd zijn tot een verblijf voor onbepaalde duur of die gevestigd zijn in het Rijk als rechthebbende ingezetene (art. 32, eerste lid, 15° ZIV-wet en art. 128 quinquies, § 1 van het ZIV-besluit). De verblijfskaart N is bedoeld voor de grensarbeiders die in België werken en in het VK of een ander land wonen. De bezitter van een verblijfskaart N wordt opgenomen in het wachtregister. Zoals we in ons eerdere artikel “De impact van Brexit op de rechtspositie van Britten en hun familieleden” beschreven, houdt een verblijfkaart N geen verblijfsrecht in België in. Met de kaart kunnen grensarbeiders vanaf 1 januari 2021 zonder formaliteiten heen en weer reizen tussen België en het Verenigd Koninkrijk (of de lidstaat waar zij verblijfsrecht hebben) en in België werken zonder arbeidskaart. De grensarbeiders die in België werken, zijn verplicht om zich hier aan te sluiten bij een ziekenfonds op basis van hun tewerkstelling.

In omzendbrief VI nr 2021/139 van 10-5-2021 had het RIZIV nog twijfels over de verzekerbaarheid van residenten met een bijlage 15, vakje 3. Het RIZIV bevestigt in een e-mail van 8-3-2023 dat zij na overleg met DVZ deze personen beschouwt als ingeschreven in het rijksregister. Daarom kunnen ze aansluiten als ‘resident’. Het gaat om de personen die terugkeren naar België na ongewilde langdurige afwezigheid (art. 40 Verblijfsbesluit).