7 september 2015

De wetgever verduidelijkte met de wet van 17 juli 2015 houdende diverse bepalingen inzake gezondheidszorg de verblijfsvoorwaarde in artikel 13ter van de Orgaantransplantatiewet. In de oude versie van artikel 13ter hanteerde de wetgever een criterium van ‘woonplaats’. Omdat er geen heldere juridische definitie is van die term vond de wetgever een wijziging noodzakelijk. Op 27 augustus 2015 trad deze wijziging in werking.

Vroeger

Artikel 13ter van de Orgaantransplantatiewet voorzag vroeger dat je als kandidaat-receptor op een wachtlijst voor orgaantransplantatie kon staan als je aan één van de volgende voorwaarden voldeed:

  • de Belgische nationaliteit hebben;
  • of sinds minstens 6 maanden gedomicilieerd zijn in België;
  • of de nationaliteit hebben van een staat die hetzelfde toewijzingsorganisme voor organen deelt;
  • of sinds minstens 6 maanden gedomicilieerd zijn in een staat die hetzelfde toewijzingsorganisme voor organen deelt.

Nu

De wetgever heeft de tweede situatie hierboven vervangen door:

  • in het bevolkingsregister, of sinds 6 maanden in het vreemdelingenregister ingeschreven zijn.

De eerste, derde en vierde situaties hierboven blijven behouden.