15 juni 2016

Laatst bijgewerkt op 8 september 2016

Vanaf 1 mei 2016 ontvangen Iraakse asielzoekers, die vóór 2016 in België aankwamen en die voor vrijwillige terugkeer kiezen, een hogere terugkeerpremie.

Een volwassene krijgt 500€ (in plaats van 250€) en een begeleide minderjarige 250€ (in plaats van 125€).

Deze maatregel werd aanvankelijk verlengd tot en met eind juni 2016, en vervolgens tot eind september 2016. 

Iraakse asielzoekers die vrijwillige terugkeer aanvragen na 30 september 2016 kunnen aanspraak maken op de 'gewone' tarieven van 250€ voor een volwassene en 125€ voor een minderjarige. 

Lees meer in de nieuwsbrief vrijwillige terugkeer van Fedasil

Niet veilig in Bagdad?

In haar Vluchtschrift "De Iraakse asielzoekers (vanuit Bagdad)" wijst Caritas er wel op dat de positie van het CGVS om niet langer subsidiaire bescherming toe te kennen aan personen afkomstig uit Bagdad, niet langer houdbaar is. Caritas baseert zich hiervoor op recente informatie en verwijst ook naar rechtspraak van de RvV (oa. CCE nr. 165.616 van 12 april 2016).