25 september 2014

Op de contactvergadering van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV) van 9 september 2014 verduidelijkte het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zijn landenbeleid voor enkele regio’s.

Irak: het CGVS verleent doorgaans subsidiaire bescherming aan personen wiens afkomst uit Centraal Irak vaststaat. Dit geldt niet voor Noord en Zuid Irak. De vluchtelingenstatus kan verleend worden aan Irakezen van wie het profiel van religieuze minderheid vaststaat.

Gaza: het CGVS verleent de vluchtelingenstatus aan personen afkomstig uit Gaza, rekening houdend met artikel 1 D van het Vluchtelingenverdrag.

Eritrea: Er is een grote instroom van asielzoekers afkomstig uit Eritrea. De meeste personen geven aan te zijn gevlucht omwille van het weigeren om de militaire dienst te vervullen. Het grootste knelpunt is het vaststellen van de nationaliteit. Vaak blijken de asielzoekers Ethiopisch te zijn. Als de Eritreese nationaliteit vaststaat en het asielrelaas geloofwaardig is, dan kent het CGVS meestal de vluchtelingenstatus toe.

Oekraïne: het CGVS geeft aan dat er weinig asielaanvragen afkomstig zijn uit het oosten van Oekraïne. Het zal deze aanvragen binnenkort behandelen. 

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen