10 juli 2015

Vanaf 9 juli 2015 moeten personen die geen recht hebben op pro-deo, een hoger rolrecht betalen bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV). Artikel 39/68-1, § 1 van de Verblijfswet werd aangepast bij Koninklijk Besluit van 19 juni 2015.

  • Het rolrecht voor een beroep bij de RvV is nu 186 euro (vroeger 175 euro).
  • Het rolrecht voor een verzoekschrift tot tussenkomst bij de RvV, in een beroep door de Minister tegen de beslissing van de Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen, is nu 133 euro (vroeger 125 euro).