23 maart 2018

Personen die vrijwillig terugkeren naar Georgië of Oekraïne, kunnen tijdelijk nog aanspraak maken op:

  • een terugkeerpremie
  • re-integratiesteun wanneer het gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers

Voor onderdanen van Georgië betreft het een verlenging van een eerdere overgangsmaatregel.

Wanneer de tijdelijke maatregel zal aflopen, komen zij niet meer in aanmerking voor bijstand bij vrijwillige terugkeer, tenzij in geval van kwetsbaarheid. Reden hiervoor is de afschaffing van de visumplicht.

Dat laat Fedasil weten in zijn nieuwsbrief ‘Vrijwillige terugkeer’ van maart 2018.