23 september 2014

In november 2014 gaat de vernieuwde basisopleiding sociaal vertalen van start, na een lange onderbreking. In die opleiding ontwikkelen de cursisten de competenties die een sociaal vertaler nodig heeft. Inschrijven kan binnenkort via deze website.

De nieuwe opleiding komt er nadat de certificeringsproef sociaal vertalen eind 2012 vernieuwd werd. Het opleidingsprogramma is geactualiseerd en aangepast aan de nieuwe proef.

De basisopleiding heeft als doel cursisten voor te bereiden op de certificeringsproef sociaal vertalen en op het beroep van sociaal vertaler.

De cursisten krijgen een theoretisch kader mee, maar de klemtoon ligt op praktijkoefeningen.

De opleiding is ‘taalvrij’: het is geen taalopleiding. Alle lessen worden in het Nederlands gegeven.

De opleiding telt in totaal 70 uren en is verdeeld in 2 modules:

  • Module 1 telt 28 lesuren
  • Module 2 telt 42 lesuren - waarvan 30 uren afstandsonderwijs (thuiswerk)

Module 1 start in november 2014, module 2 eind januari 2015.

Deelnemers betalen bij inschrijving 50 euro administratiekosten voor de hele opleiding.

De basisopleiding sociaal vertalen bestaat in drie versies. Bij de inschrijving kies je welke vertaalrichting je volgt:

  • Vreemde taal – Nederlands: vertaling van officiële documenten (totaal 70 uren opleiding)
  • Nederlands – vreemde taal: vertaling van informele documenten (totaal 70 uren opleiding)
  • Beide vertaalrichtingen: vertaling van beide types (totaal 112 uren opleiding)