29 juni 2020

Vanaf 1 juli 2020 geldt er een versoepeling van de afgifte van visa kort verblijf voor onderdanen van Belarus (Wit-Rusland) die naar het Schengengebied reizen en EU-onderdanen die naar Belarus reizen. 

De overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus bepaalt enkele bijzondere regels die van toepassing zijn op bepaalde categorieën van burgers:

  • Bij de visumaanvraag mogen bepaalde categorieën een eenvoudigere documentatie voorleggen ter rechtvaardiging van hun reisdoel (voor naaste familieleden volstaat bijvoorbeeld een schriftelijke uitnodiging);
  • Er wordt voorzien in de afgifte van meervoudige inreisvisa met een geldigheid van 1 tot 5 jaar voor sommige categorieën van frequente reizigers;
  • De algemene behandelingskost van de visumaanvraag wordt verlaagd tot 35 EUR en voor een groot aantal categorieën gebeurt de visumbehandeling volledig gratis;
  • Burgers van de Europese Unie en Belarus met een geldig biometrisch diplomatiek paspoort zijn vrijgesteld van de visumplicht;

Verder moeten de diplomatieke en consulaire posten van de EU-lidstaten en van Belarus binnen 10 kalenderdagen na ontvangst van de visumaanvraag een beslissing nemen. Deze termijn kan verlengd worden tot 30 kalenderdagen wanneer meer onderzoek nodig is en beperkt worden tot twee werkdagen of minder in dringende gevallen.

Voor meer informatie over de voornoemde regels, kan de overeenkomst geraadpleegd worden.

Gekoppeld aan deze visumversoepelingsovereenkomst treedt vanaf 1 juli 2020 ook een overeenkomst in werking tot overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven. De overeenkomst bevat duidelijke verplichtingen en procedures voor EU-lidstaten en Belarus over zowel de overname van eigen onderdanen als onderdanen van derde landen en staatloze personen die een duidelijke band hebben met het aangezochte land, wanneer deze niet of niet meer voldoen aan de voorwaarden voor binnenkomst, aanwezigheid of verblijf op het grondgebied van Belarus of een lidstaat van de Europese Unie. De aangezochte en de verzoekende staat moeten bij de toepassing van de overeenkomst de mensenrechten eerbiedigen en de verplichtingen en verantwoordelijkheden in acht nemen die voortvloeien uit de geldende internationale instrumenten.