8 april 2020

Sinds 1 maart 2020 kunnen aanvragen voor een gecombineerde vergunning verblijf en werk en voor een arbeidskaart in het Vlaams gewest via e-mail ingediend worden. Tot 30 juni 2020 geldt een overgangsperiode waarin de aanvraag uitzonderlijk en gemotiveerd per post kan worden ingediend. Vanaf 1 juli 2020 zal een aanvraag enkel nog per e-mail kunnen worden ingediend.

Richtlijnen voor aanvraag per e-mail

Aanvragen dienen voortaan per e-mail ingediend te worden via aanvraag.arbeidskaart@vlaanderen.be. Belangrijk hierbij is dat de integrale aanvraag, met het aanvraagformulier en alle documenten, als één pdf-bestand worden opgestuurd en dat elke aanvraag in een aparte e-mail gebeurt. Wie voor meerdere werknemers terzelfdertijd een aanvraag indient, stuurt dus een aparte e-mail voor elke werknemer.

De naamgeving van het pdf-bestand dat als bijlage bij de e-mail wordt toegevoegd, gebeurt als volgt:

[familienamen in hoofdletters]_[voornamen in hoofdletters]_[land van nationaliteit][indien gekend: INSZ-nummer, integraal in cijfers – BIS- of rijksregisternummer]

Fictief voorbeeld: MOHAMMED_AHMED YOUSSEF_Marokko_954701153 v88.pdf

Gedetailleerde richtlijnen betreffende de aanvraagprocedure per e-mail vind je hier.

Overgangsmaatregel

Tot 30 juni 2020 kan de aanvraag in uitzonderlijke gevallen nog worden ingediend per post op het volgende adres:

Afdeling Tewerkstelling en Competenties
Dienst Economische Migratie
Koning Albert II-laan 35 bus 20,
1030 Brussel

Er dient wel een bijkomende motivatie te worden gegeven waarom de aanvraag niet per e-mail kan worden ingediend. Bovendien zullen aanvragen op papier een langere behandelingstermijn hebben.

Nieuwe website

De website www.werk.be is intussen volledig gemigreerd naar www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie.

Specifiek wat betreft informatie over tewerkstelling van vreemdelingen, is de nieuwe portaalsite: https://www.vlaanderen.be/werken/in-vlaanderen-komen-werken

Een handige nieuwigheid is de simulator, waarbij op basis van een aantal vragen de te volgen procedure wordt bepaald.

Ook digitalisering in Brussels Hoofdstedelijk gewest?

In onze vorige nieuwsbrief betreffende de maatregelen inzake het covid-19 virus kon je lezen dat ook in het Brussels Hoofdstedelijk gewest tijdelijk aanvragen per e-mail kunnen worden ingediend (voor meer info hierover, lees ´Arbeidsmigranten in België´ in de nieuwsbrief ´De impact van de covid-19 pandemie op de rechtspositie van vreemdelingen´). Navraag bij Brussel Economie en Werkgelegenheid leert dat ook hier de pistes bekeken worden om dit verder uit te rollen, maar er kon nog niet met zekerheid bevestigd worden dat dit ook verder zal worden uitgerold.