16 november 2017

Geboortecertificaten afgeleverd door de consulaire sectie van de ambassade van Afghanistan in Brussel zullen voortaan enkel bestaan uit het certificaat van geboorte zelf. Tot voor kort werd er bijkomend een tweede pagina afgeleverd, die de onmogelijkheid attesteerde om een geboorteakte uit de eigenlijke geboorteplaats in Afghanistan te bekomen. Dat is niet langer het geval.

Personen die in België willen huwen of de Belgische nationaliteit willen aanvragen en in het buitenland werden geboren, moeten in principe een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakte uit de registers van burgerlijke stand van hun geboorteplaats voorleggen. Voor personen die zich in de onmogelijkheid bevinden of zware moeilijkheden ondervinden om dit afschrift voor te leggen, voorziet de wet in een vervangend cascadesysteem:

  • het voorleggen van een geboorteattest afgeleverd door de consulaire overheden;
  • als dat niet mogelijk is, een akte van bekendheid gehomologeerd door de familierechtbank;
  • als dat ook niet mogelijk is, kan de rechtbank ten slotte toestemming verlenen om de geboorteakte te laten vervangen door een beëdigde verklaring.

Voor personen die willen huwen staat deze cascaderegeling in de artikelen 70 tot 72ter van het Burgerlijk Wetboek. Voor personen die de Belgische nationaliteit willen aanvragen, ligt dit vervat in artikel 5 van het Wetboek van Belgische nationaliteit.

In het kader van de procedures voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, geldt bovendien ook het KB van 17 januari 2013 dat een lijst bevat van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst. Voor deze landen hoeft de onmogelijkheid niet apart te worden bewezen. Afghanistan behoort tot die landen. Dat betekent dus dat personen geboren in Afghanistan een geboortecertificaat van de consulaire sectie van de Afghaanse ambassade kunnen voorleggen, zonder dat zij bijkomend moeten bewijzen dat het voor hen onmogelijk of uiterst moeilijk was om een geboorteakte uit Afghanistan te halen.

Hoewel het KB van 13 januari 2013 strikt genomen enkel geldt voor de procedures om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, lijkt het ons logisch dat we een algemene onmogelijkheid kunnen aannemen voor het bekomen van geboorteaktes uit de landen die voorkomen in het KB. Dat betekent dat men ook in het kader van een huwelijksaangifte kan aannemen dat personen geboren in een van de landen die voorkomen in het KB, onmogelijk een geboorteakte kunnen voorleggen uit hun plaats van geboorte.