10 mei 2022

In 2021 volgden 3.482 medewerkers van organisaties en besturen een van onze 105 vormingen rond vreemdelingenrecht en internationaal familierecht. Onze juridische helpdesk beantwoordde 9.717 vragen. We werkten op maat met 7 organisatiegerichte begeleidingen, gingen op knelpunten in met 10 problematiekgerichte begeleidingen, en waren actief in 13 lerende netwerken. Deze website vreemdelingenrecht.be werd druk geconsulteerd met 3.528.179 paginaweergaven door 639.418 gebruikers. We publiceerden daarop 116 nieuwsberichten en 386 nieuwe arresten in de databank rechtspraak, en actualiseerden tal van themapagina’s (met grondige wijzigingen rond arbeidsmigratie en werk, studieverblijf en zoekjaar na studie, …). Onder meer de machtsovername in Afghanistan riep veel vragen op waarop onze medewerkers een antwoord zochten. Eric Somers, diensthoofd Vreemdelingenrecht en Internationaal Familierecht, vertelt hoe dit verliep. Lees zijn verhaal en vele andere getuigenissen in ons online jaarverslag!

Ontdek de verhalen en de cijfers op www.integratie-inburgering.be/2021